CÔNG TY TNHH VDAN Số 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Xuất khẩu hệ thống Xử lý nước thải tại Oman – Trung Đông


Hợp đồng mua bán số:  1101/2019/Agre/Vdan-Meezan được ký kết ngày 11/01/2019)

Vào tháng 9/2018, Mr. Mohamed Said Hilal Al Kindi – CEO của Công ty Meezan – Oman đã tới thăm văn phòng công ty Vdan và hệ thống Xử lý nước thải Vdan.Jokasou. Vào ngày 11/01/2019 Vdan và Meezan đã tiến hành ký kết hợp đồng xuất khẩu hàng hóa. Và sản phẩm Vdan.Jokaso đã có mặt tại Oman- Trung Đông, hứa hẹn sự hợp tác lâu dài và các đơn đặt hàng tiếp theo.


0929 149 899