CÔNG TY TNHH VDAN Số 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Thực nghiệm xử lý nước thải trại chăn nuôi 9000 con heo thịt


Đã thực hiện chương trình thực nghiệm xử lý nước thải trại  9000 con heo thịt – Công suất 450 m3/ngày tại Ấp Láng Me 2, Xuân Đông, Cẩm Mỹ, Đồng Nai theo bằng độc quyền sáng chế số 19328 “Thiết bị xử lý nước thải và hệ thống thu gom và xử lý nước thải kết hợp thoát nước mưa” theo quyết định 35374/QĐ-SHTT, ngày 24/05/2018 )

(Kèm theo Hợp đồng số: 02/VDAN-DINHNGOC, ký ngày 01/12/2018)

Hình ảnh của dự án:

Hình ảnh 12: Xử lý nước thải trại chăn nuôi

Hình ảnh 13: Thiết bị xử lý nước thải dạng module

Hình ảnh 14: Phiếu kết quả thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi trại heo Láng Me đạt quy chuẩn xả thải: QCVN 62-MT:2016/BTNMT


0929 149 899