Giới thiệu về Vdan

1. Sứ mạng:

Vdan phát triển bền vững trong dài hạn, thực hiện nghiên cứu khoa học công nghệ và nghiên cứu ứng dụng ngày càng hiệu quả, cam kết cung cấp cho nhân loại ngày càng nhiều sản phẩm hữu ích hơn, và sẽ trở thành một thương hiệu uy tín của Việt Nam, trong khu vực và trên thế giới.

2. Tầm nhìn:

Trở thành công ty hàng đầu Việt Nam và vào tốp 500 công ty lớn nhất khu vực Đông Nam Á trong 15 năm tới (2019-2034).

Tìm hiểu thêm

DỰ ÁN

Đối tác

Ý kiến khách hàng